Η προφητεία του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού για τη Ρωσία, την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία

Η προφητεία του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού για τη Ρωσία, την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία

Ακούσατε Έθνη και λαοί της Οικουμένης πάσης και εσύ αναγνώστα πρόσεχε σ’ αυτό που θα διαβάσης.Είναι σκληρά και λυπηρά, αλλά είναι πεπρωμένανα γίνουν όσα στας Γραφάς ευρίσκονται γραμμένα.

Τάγραψαν οι Πατέρες μας ο κόσμος για να μάθη

από αυτόν τον πόλεμο τι μέλλεται να πάθη.Για να προσφύγη στον Θεόν και να μετανοήσηαν θέλη για να σωθή και ευτυχής να ζήση.

Με μιας θα ανάψη η φωτιά από μικρή αιτία

κραυγή πολέμου έρχεται από τη Βουλγαρία.Η δε Ρωσία ξαφνικά εισβάλλει στην Τουρκίακαι ως χείμαρρος ορμητικός σαρώνει την Περσία.Και προχωρεί ακάθεκτη φθάνει στην ΠαλαιστίνηΘεός θέλει ο Αντίχριστος του Κόσμου για να γίνη.Τότε κατέρχονται ομού της Δύσεως τα κράτηουαί στα Έθνη του Βορρά γίνονται όλα στάχτη.

Με λύσσα αμύνεται σκληρά η Αρκτος (Ρωσία) στην Τουρκία

που αδίκησε την Ελλάδα και όλη αναφλέγεται και καίει σα λαμπάδα.Ματαίως αγωνίζεται η Άρκτος να κράτησητα περιβόητα Στενά (Σουέζ) στο τέλος θ” απηυδήσει.

Γιατί από την Ανατολή, Κορέα, Μαντζουρία
Διαβάστε περισσότερα στο iellada.gr