Σε προειδοποίησα! Αυτό το άτομο ΔΕΝ είναι θύμα!

Σε προειδοποίησα! Αυτό το άτομο ΔΕΝ είναι θύμα!

Δίνω ποσοστά στον Ζυγό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του! 

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr