Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Χρειάζομαι να φτιάχνω κόσμους θεατρικούς...»

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Χρειάζομαι να φτιάχνω κόσμους θεατρικούς...»

Έχοντας αποφασίσει να μην κάνει ξανά οικογένεια αφού έχει δημιουργήσει μία υπέροχη με τον γιο του και την πρώην σύζυγό του, Έρση, τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης λέει καθαρά πως η προτεραιότητά του είναι το θέατρο και η δημιουργικότητά του ως ηθοποιού.

Αφήνεις όµως σε δεύτερη µοίρα τα προσωπικά σου.

«Έχω οικογένεια, έχω κάνει σχέσεις ουσιαστικές στη ζωή µου, έχω φίλους αγαπηµένους. Παίρνω πολύ µεγάλη χαρά από τον γιο µου, αλλά δεν θα µπορούσα να νοηµατοδοτήσω τη ζωή µου αποκλειστικά από αυτό. Χρειάζοµαι να φτιάχνω κόσµους θεατρικούς...»

Ακόµα κι αν χαλάς τους δικούς σου κόσµους;

«∆εν τους χαλάω».

Μα, όταν τελειώνουν σχέσεις, όταν έρχονται χωρισµοί, δεν χαλάνε κόσµοι;

«Αυτά είναι µέσα στη ζωή».

Πηγή: Real