"Και άρρωστο να είναι ένα άτομο με την αγάπη και την κατάλληλη βοήθεια,  μπορεί να πνίξει το κτήνος"

"Και άρρωστο να είναι ένα άτομο με την αγάπη και την κατάλληλη βοήθεια, μπορεί να πνίξει το κτήνος"

Ο Φρόυντ είχε τονίσει ότι ο άνθρωπος επί της ουσίας είναι ένα κτήνος με έντονη την τάση του να κυριαρχεί και να σκοτώνει για να επιβιώσει. Η δική της εμπειρία στη δουλειά αυτή τι πόρισμα βγάζει;

«Φαίνεται ότι η έρευνα του Φρόυντ στηρίχτηκε σε πολλά κτήνη... Στα είκοσι ένα χρόνια που βρίσκομαι στην εκπομπή, δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα τόσα πολλά, για να σχηματίσω ανάλογη γνώμη . Η εμπειρία μου δείχνει ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, παίζει πάνω από όλα το οικογενειακό περιβάλλον. Και άρρωστο να είναι ένα άτομο, με την αγάπη και την κατάλληλη βοήθεια, μπορεί να πνίξει το «κτήνος», πριν αυτό ξυπνήσει», λέει η Αγγελική Νικολούλη στην εφημερίδα Αγορά.