Τα ψηφιακά πλάνα της Attica Bank

Τα ψηφιακά πλάνα της Attica Bank

Η βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και η διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό αποτελούν δύο από τους βασικούς άξονες του πλάνου αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί από τις αρχές του 2018 η Attica Bank.

«Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Attica Bank αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε», σημειώνει στο CNN Greece ο Δημήτρης Πλαγιάννης, Chief Digital & Retail Officer της Attica Bank. Σύμφωνα με τον τελευταίο, για την Attica Bank ψηφιακή τραπεζική σημαίνει κατ’ αρχήν η χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων και υποδομών με στόχο την παροχή μιας αναβαθμισμένης ολιστικής εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη, κάτι που σημαίνει ότι είναι απαραίτητη τόσο η επένδυση στο κομμάτι των υποδομών όσο και σε εκείνο του λογισμικού, που βελτιώνει αισθητά και προάγει αναβαθμισμένη και φιλική λειτουργικότητα σε όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης. Επιπλέον, η Attica Bank, προσβλέπει μέσω αυτής της επένδυσης να δημιουργήσει μία περισσότερο φιλική πελατειακή εμπειρία με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και προσέλκυσης νέων ιδιωτών πελατών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ετοιμότητα για παροχή ουσιαστικών συμβουλών σε ένα μεγάλο μέρος της πελατειακής της βάσης και εν τέλει την καλύτερη εξυπηρέτηση, ξεπερνώντας το σημερινό παραδοσιακό μοντέλο που βασίζεται ουσιαστικά στην απλή διεκπεραίωση συναλλαγών. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα πλάνα της Attica Bank περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός νέου ρόλου εσωτερικά στην τράπεζα, αυτόν του «Πρεσβευτή Ψηφιακής εξυπηρέτησης».

Διαβάστε και δείτε περισσότερα στο cnn.gr